Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024
     

Emre İŞERİ & Iosif BOTETZAGIAS

COMMUNICATION ON CLIMATE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN BY NON-STATE ACTORS: A FRAMING ANALYSIS

ABSTRACT. How do non-state actors frame climate change in a region labelled as a climate hotspot? To answer this question, this article explores the climate communication strategies of non-state actors with various country origins. Adopting the quantitative content analysis method, it comparatively analyses differing frame utilizations (e.g. ecological/meteorological, policy, economic and energy interests, culture, science and technology, civil society) of non-state actors in their selected climate change/global warming-related reports (n=89) on the Mediterranean. The findings provide clues on the cosmopolitan framing of non-state actors on the regional level.

Keywords: Non-State Actors, Climate Change Communication, the Mediterranean, Framing Analysis.

AKDENİZ’DE DEVLET DIŞI AKTÖRLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLETİŞİMİ: BİR ÇERÇEVELEME ANALİZİ

ÖZ. İklim sıcak noktası olarak sınıflandırmakta olan bir bölgeye ilişkin olarak devlet dışı aktörler iklim değişikliğini nasıl çerçevelemektedirler? Bu soruyu yanıtlamak için bu makale, çeşitli ülke kökenlerine sahip devlet dışı aktörlerin iklim iletişim stratejilerini incelemektedir. İlgili çalışma, nicel içerik analizi yöntemini benimseyerek, devlet dışı aktörlerin Akdeniz'le ilgili seçili iklim değişikliği/küresel ısınma raporlarındaki (n=89) farklı çerçeve kullanımlarını (örneğin ekolojik/meteorolojik, politika, ekonomik ve enerji çıkarları, kültür, bilim ve teknoloji, sivil toplum) karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Çalışmanın bulguları devlet dışı aktörlerin bölgesel düzeyde iklim değişimine yönelik kozmopolit çerçeveleme eğilimlerine ilişkin ipuçları sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Dışı Aktörler, İklim Değişikliği İletişimi, Akdeniz, Çerçeve Analizi.

* Prof., Director of the Center for Mediterranean Studies and full member of Department of International Relations at Yaşar University, emre.iseri@yasar.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0142-1240

** Prof., University of the Aegean, Department of Environment, School of the Environment, iosif@aegean.gr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8287-9722

Kaynak Göster:

İşeri, Emre & Botetzagias, Iosif (2024), "Communication on Climate Change in the Mediterranean by Non-State Actors: A Framing Analysis", Alternatif Politika, 16 (1): 91-114. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2024.04

COMMUNICATION ON CLIMATE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN BY NON-STATE ACTORS: A FRAMING ANALYSIS
Emre İŞERİ & Iosif BOTETZAGIAS
Alternatif Politika, Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024