Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ
     

Behçet Kemal YEŞİLBURSA

Demokrat Parti Dönemi Türkiye’nin Dış İlişkilerine Genel Bir Bakış (1950–1960)

ABSTRACT.  In this article, an evaluation was made of the events occurring in Turkey’s foreign affairs during the Democrat Party period according to British documents., Turkey’s approach to foreign affairs of the period, such as NATO, the Korean War, the Balkan and Baghdad Pacts and the Cyprus Issue, as well as relations between Turkey and Britain and the other countries are examined.

Keywords: Democrat Party, Turkish Foreign Policy, NATO, Cyprus Issue, Anglo-Turkish Relations.

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1950–1960)

ÖZ. Bu makalede, İngiliz belgelerine göre, Demokrat Parti döneminde Türkiye’nin dış işlerinde yaşanan olayların genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Dönemin en önemli dış politika gelişmeleri, örneğin Türkiye’nin NATO’ya girişi, Kore Savaşı, Balkan ve Bağdat Paktları ve Kıbrıs Sorunu gibi, karşısında Türkiye’nin tavrı, başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelerle olan ilişkiler ele alınmaktadır. Olaylar kronolojik sırayla aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Türk Dış Politikası, NATO, Kıbrıs Sorunu, Türk-İngiliz İlişkileri.

Demokrat Parti Dönemi Türkiye’nin Dış İlişkilerine Genel Bir Bakış (1950–1960)
Behçet Kemal YEŞİLBURSA
Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ