Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014
     

Nihal MAMATOĞLU

Editörden

Yayın hayatında beş yılını tamamlayarak 2014 itibariyle altıncı yılına başlayan Alternatif Politika, yeni bir imajla akademi dünyasına giriş yapıyor. Tam beş yıl boyunca aksamadan 3 sayılık ciltler halinde yayımlanan AP, alanında belli bir konum elde etmiş ve kurumsallığını yerleştirmiştir. İşte bu kurumsallığını yeni bir kapak ve dizgi şeklinde bir kimliğe büründürme düşüncesiyle yeni bir imajla akademiye merhaba diyor.

AP 2014’ün ilk sayısında 5 makaleyle okuyucu karşısına çıkıyor. “Gezi Parkı Olayları: Namus Kültürü ve Çatısma Çözüm Tarzları Açısından Bir Degerlendirme” baslıgıyla yayımlanan ilk makale, 2013 Mayıs ayının sonlarında ortaya çıkan Gezi Parkı Olayları'nın ilk 15 gününde üniversite ögrencileri arasında genel olarak nasıl algılandığının, namus kültürü ve çatısma çözüm tarzları merkezinde incelenmesini konu edinmektedir. Makalenin özgün tarafı, Gezi Parkı Olayları özelinde Türkiye'de daha önce ayrı ayrı çalısılan namus kültürü ve çatışma çözüm tarzlarını, ilk kez birlikte çalısmıs olması ve hakarete karşı şiddetli tepki boyutu ile rekabetçi çatışma çözüm tarzı arasındaki ilişkiyi örnekleriyle ortaya koymuş olmasıdır. Bu sayıda ikinci olarak, “Omnipresent and Omnipotent Authoritarianism: Authoritarian Media vs. Social Media?” baslıgıyla İngilizce olarak yayımlanan makalede, otoriterlikle ilgili görgül çalışmalar aktarılmıs ve ana-akım medya ile sosyal medya arasındaki ayrımlar, belli baslı iletisim kuramları, modelleri ve yaklasımları üzerinden tartısılmıstır. Makalede, hedef olarak sag-kanat otoriterlik üstüne yapılan politik psikolojik arastırmalar gözden geçirilmistir ve sonuç kısmında da gelecek çalısmalar için çesitli öneriler serdedilmistir. Bu sayıda yer alan üçüncü makale “Türkiye’de Muhafazakârlasma: Kuşak Farkı Var mı?” baslıgıyla yayımlanmıstır. Bu makalede Türkiye’deki siyasal AP editörden 2 davranıslara yönelik çalısmaların genel olarak tespit ettigi, Türk seçmeninin son yirmi yılda sağa kaydıgı ve dindarlastıgı yönündeki argümanın eksik bıraktıgı bazı sorular cevaplanmaya çalısılmıstır. Cevap verilmeyen soru, ideolojik saga kayma ve dindarlasmanın beraberinde daha muhafazakâr siyasal ve sosyal yönelimleri de getirip getirmedigidir. Makale, siyasal sosyallesme kuramlarından hareketle, Dünya Degerler Arastırması’nın 1990, 1996, 2001 ve 2007 yıllarında toplanan verilerine dayanarak Türkiye’deki saga kaymanın aynı zamanda siyasal degerlerde de artan bir muhafazakârlasma egilimi ile paralel gidip gitmedigini ve degisim ve/veya sürekliligin nesilsel degisim yoluyla mı gerçeklestigi yönündeki hipotezleri sınayarak var olan tartısmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AP’nın bu sayısında dördüncü makale, “The Historical Development Process Of The Local Administration In Turkey In The European Union Full Membership Process” baslıgıyla ngilizce olarak yayımlanmıstır. Bu makalede Osmanlı-Türkiye yerel yönetim anlayısı üç döneme ayrılarak incelenmistir. Buna göre, ilk olarak Osmanlı mparatorlugu döneminden baslayarak geleneksel yerel yönetim anlayısı, ardından 1789-1963 arası dönem dikkate alınarak Osmanlı-Türk batılılasma süreci ve Cumhuriyet dönemlerindeki yerel yönetim anlayısı ve son olarak da 1963’den günümüze Avrupa Birligi tam üyelik süreci baglamında yerel yönetim anlayısı analiz edilmistir. Makale bu dönem arka planından sonra hem etnik farklılıklar baglamında hem de AB üyeligi çerçevesinde benzerlikler gösterdigi spanya yerel yönetim anlayısı ile Türkiye’yi karsılastırmıs, sonuç kısmında ise AB tam üyelik sürecinin Türkiye’de yerel yönetim uygulamalarını nasıl etkiledigini analiz etmistir. AP’nin bu sayısında son makale “Making Sense Of Turkey’s Post-Uprising Syria Policy” baslıgıyla yer almıstır. Bu makale Türk dıs politikası yapıcılarının Suriye’deki ayaklanma karsısında içine düstükleri dört temel stratejik hesaplama hatasını ortaya koymaya çalısmaktadır. Makalede bu hesaplama hatalarının Suriye’de Türkiye’nin arzuladıgı dogrultuda bir dönüsüm gerçeklestirecegine inanılan çesitli aktörlere asırı güvenden kaynaklandıgı ileri sürülmektedir. Makalede ayrıca hesaplama hataların ne oldugunun yanı sıra nelerden kaynaklandıgı ayrıntılı bir sekilde tartısılmaktadır. AP

 

Editörden
Nihal MAMATOĞLU
Alternatif Politika, Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014