Cilt 5, Sayı 2, Eylül 2013
     

Barış Gencer BAYKAN

Eğitim, Sivil Toplum Ve Siyaset Üçgeninde Gençlik Ve Çevre

ÖZ. Bu makalede Dünya Değerler Araştırması’nda Türkiye’den ve Dünya’dan gençlerin çevre sorunlarını nasıl önceliklendirdiğini, örgün eğitimde ve dışında çevre eğitiminin yerini, TÜSES’in yürütücülüğünü yaptığı “Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” araştırmasında gençlerin çevre siyasetine katılımını ve İstanbul’da lise son öğrencileriyle yaptığımız ankete dayanarak gençlerin çevresel davranışlarını nelerin belirlediklerini ele alacağız. Türkiyeli gençler için yoksulluk ve eğitimin çevre sorunlarına nazaran çok daha önemli olduğunu; çevre eğitiminin gerek örgün eğitiminde gerekse okul dışında farklı aktörlerce geliştirildiğini; gençlerin çevresel bilgi ve farkındalıklarının görece yüksek olmasına rağmen çevreci davranışta çekimser olduklarını ve son olarak da çevre alanında etkin olan gençlerin siyasi partiler yerine çevreci sivil toplum örgütlerini tercih ettiklerini yer aldıklarını öne süreceğiz.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Çevre, Çevreci Davranış, Sivil Toplum, Çevre Siyaseti.

YOUTH AND ENVIRONMENT WITHIN THE SCOPE OF EDUCATION, CIVIL SOCIETY AND POLITICS

ABSTRACT. This article will analyze how young people from Turkey and the World prioritize the environment according to World Values Survey; how the environmental education finds place in formal education; the ways young people participate in environmental politics based on the research “Forms of Political Participation Among Turkish Youth” counducted by TÜSES and lastly we will scrutinize the factors predicting environmental behaviors of twelfth grade students in stanbul. We will argue that poverty and education outweigh environmental problems among Turkish youth; environmental education is becoming widespread both in curriculum and extracurricular activity. Moreover, we will claim that although young people are knowledgeable and aware of environmental problems they are reluctant to engage in pro-environmental behavior and they are more likely to be active in environmental civil society organizations rather political parties.

Keywords: Youth, Environment, Environmental Behaviour, Civil Society, Environmental Politics.

Eğitim, Sivil Toplum Ve Siyaset Üçgeninde Gençlik Ve Çevre
Barış Gencer BAYKAN
Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 2, Eylül 2013