Özel Sayı, Aralık 2017
     

Işıl DEMİRTAŞ

EKOLOJİK VE EKONOMİK KRİZLERE ALTERNATİF ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL EKONOMİ POLİTİKALARI

ÖZ: Dünya ekonomisi, çok yakın bir zamanda küresel bir finansal krize, sonrasında Avrupa’da borç krizi olarak devam eden durgunluk sürecine ve iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı ekolojik krizlere sahne olmuştur. Eşanlı olarak yaşanan bu krizler, ‘yeşil ekonomi’ olarak adlandırılan alternatif bir modelin uygulama alanı bulmasına zemin hazırlamıştır. Doğa ile uyumlu bir ekonomik yapıda; kaynakların sürdürülebilirliğine, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik politikaların ön plana çıkarıldığı söz konusu model; yeşil teknoloji olarak ifade edilen, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Söz konusu çalışma; yeşil ekonomi politikalarının durgunluk ve iklim değişikliği gibi çevresel ve ekonomik sorunları çözmedeki rolünü açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Ekonomi, Finansal Kriz, Ekolojik Krizler, Yeşil Yeni Düzen, Yeşil Ekonomi Politikaları.

GREEN ECONOMY POLICIES AS AN ALTERNATIVE SOLUTION OF ECOLOGICAL AND ECONOMICAL CRISIS

ABSTRACT: Starting from the global financial crisis, the world economy has faced with two basic issues; the great recession that is occured by the ongoing debt crisis process in Europe and the ecological crisis that occured as a result of global warming and the climate changes. Simultaneously these issues prepared a ground work for the ‘green economy’ to emerge as an alternative model. Green economy is a model which is in a harmony with nature within the economic structure; providing the policies such as the sustainability of there sources, the expansion of there new able energy usage and energy efficiency are the fore parts of the model. This study explains, the role of green economy policies to solve ecological and economic problems such as stagnation and climate change.

Keywords: Green Economy, Financial Crisis, Ecological Crisis, Green New Deal, Green Economy Policies.

EKOLOJİK VE EKONOMİK KRİZLERE ALTERNATİF ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL EKONOMİ POLİTİKALARI
Işıl DEMİRTAŞ
Alternatif Politika, Özel Sayı, Aralık 2017