Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015
     

Umut KEDİKLİ- Taşkın DENİZ

Enerji Kaynakları Mücadelesinde Doğu Akdeniz Havzası ve Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı

ÖZ. Bu makalede Doğu Akdeniz’de yaşanmaya başlayan enerji mücadelesi kapsamında Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail’in havzaya ilişkin siyasi ve hukuki hamleleri ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle Doğu Akdeniz havzasının siyasi ve ekonomik açıdan önemi vurgulanmıştır. Çalışmanın devamında Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının paylaşımında GRKY’nin, KKTC’nin siyasi ve hukuki varlığını dikkate almadan attığı adımların bölgede gerginlikler yarattığı ifade edilmektedir. Ayrıca, GKRY’nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptığı MEB sınırlandırma antlaşmalarının uluslararası hukuka aykırılıklar taşıdığı ileri sürülmektedir. Makalede, devletler arasında deniz yetki alanlarının paylaşımında uluslararası hukuka uygun şekilde hakça ilkeler çerçevesinde bir sınırlandırmanın yapılması gerektiği de irdelenmektedir. Bu amaçla araştırma konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatür incelenmiş, sayısal veriler konu ile ilgili kurumlardan temin edilmiş ve konuya ilişkin haritalardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Enerji, Münhasır Ekonomik Bölge, Kıta Sahanlığı.

MARITIME JURISDICTION DISPUTE WITHIN THE SCOPE OF EAST MEDITERRANEAN ENERGY SOURCES

ABSTRACT. This article analyses the reasons for the dispute between Turkey and Israel within the scope of East Mediterranean energy sources.The study argues that the struggle started in the regiondue tonatural gas and oil reserves, and sharing of sea authority areas in East Mediterranean.It is stressed that the Exclusive Economic Zone Agreement (MEB) drawing borders in theEast Mediterranean signed by Cyprus, Egypt,Lebanon and Israel is controversial with the international law. The article supports that maritime jurisdiction between states should be shared justly and with regard to international law.

Keywords: Eastern Mediterranean, Energy, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf.

Enerji Kaynakları Mücadelesinde Doğu Akdeniz Havzası ve Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı
Umut KEDİKLİ- Taşkın DENİZ
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015