Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022
     

Sinem BAL

EU FINANCIAL ASSISTANCE TO CIVIL SOCIETY IN TURKEY: SHRINKING THE POLITICAL SPACE IN THE POST-GEZI PROCESS?

ABSTRACT. This study investigates the EU’s stance on post-Gezi civic engagement, which is based on alternative alliances and against the anti-democratic extremes of state power. Using a Gramscian perspective, the paper underlines the fact that before the protests, Turkey’s civil society had been politically socialized by the help of EU financial assistance as a sign of an ideology of consent. That is, the EU has focused on liberal-democratic cooperation with civic organic intellectuals, based on the conviction that civil society is the engine for social and political transformation. However, even though civil society organizations have strengthened their catalysing role and become a new counter-hegemonic political space since the Gezi protests, it is argued that Turkey’s normative distance from the EU and the pragmatic links between the EU and Turkey over refugees have led the EU to reduce its financial relationships with Turkey’s rights-based civil society.

Keywords: EU Funds, Civil Society, EU-Turkey Relations, Gezi Protests, Gramsci.

AB'NİN TÜRKİYE'DEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE FİNANSAL DESTEĞİ: GEZİ SÜRECİ SONRASI SİYASİ ALANIN DARALMASI MI?

ÖZ. Bu çalışma, Gezi sonrası alternatif ittifaklara dayalı ve devletin aşırı anti-demokratik gücüne karşı duran sivil katılıma dair AB’nin tavrını incelemektedir. Çalışma, Gramşiyan bir perspektiften yararlanarak protestolar öncesi Türkiye’deki sivil toplumun AB ideolojik rızasının işareti olan finansal destekler yardımıyla siyasal olarak sosyalleştiğinin altını çizer. Böylelikle, AB sivil organik aydınlarla yapılacak liberal demokratik işbirliğine odaklanmış ve bunu sivil toplumun sosyal ve siyasal dönüşümünün itici gücü olduğu kanaatine dayanmıştır. Ne var ki, her ne kadar Gezi sonrası sivil toplum örgütlerinin katalizör rolü daha da güçlenmiş ve yeni karşı hegemonik siyasi alan olsalar da Türkiye’nin AB’den normatif uzaklığı ve mülteciler üzerinden AB ve Türkiye arasında kurulan pragmatik bağ AB’nin Türkiye’deki hak temelli sivil toplum örgütleri ile arasındaki finansal ilişkinin azalmasına yol açtığı iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: AB Fonları, Sivil Toplum, AB-Türkiye İlişkileri, Gezi Protestoları, Gramsci.

* Research Fellow, Centre for the Study of Social and Global Justice, Nottingham, bal-sinem@hotmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5135-9692

Kaynak Göster:

Bal, Sinem (2022), "EU Financial Assistance to Civil Society in Turkey: Shrinking the Political Space in the Post-Gezi Process?", Alternatif Politika, 14 (3): 486-518.

EU FINANCIAL ASSISTANCE TO CIVIL SOCIETY IN TURKEY: SHRINKING THE POLITICAL SPACE IN THE POST-GEZI PROCESS?
Sinem BAL
Alternatif Politika, Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022