Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011
     

Bahar Turhan HURMİ

European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia

ABSTRACT. This paper analyses the successes as well as shortcomings of European Union‟s policies in the Middle East region, and in Tunisia in particular with special reference to the effectiveness of these policies in tackling the problems of this area. The paper also makes recommendations and suggestions for the development and adoption by the EU of foreign policy prescriptions for increased stability, democracy and peaceful evolution of the region. It that Europe needs to behave more like a regional power and less like a big NGO in its dealings with post revolutionary Tunisia, asserting its own vision of how it would like to see the new polity develop and behave.

Keywords: European Union, Revolutions in the Middle East, Tunisia, Middle East, European Security.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TUNUS DEVRİMİNDEN SONRA AÇIĞA ÇIKAN ETKİN OLMAYAN ORTADOĞU POLİTİKASI

ÖZ. Bu çalışmada, Avrupa Birliği‟nin Tunus‟taki ayaklanma sürecinde başarılı ve başarısız politikaları ve AB‟nin bu süreçte ne kadar başarılı olduğu analiz edilecektir. Aynı zamanda çalışma AB‟nin bu süreçteki hatalarına bakarak Birliğin Ortadoğu‟da istikrar ve demokrasinin evirilme sürecinde nasıl daha etkin politikalar üretmeleri gerektiği anlamında öneriler sunacaktır. Çalışmanın argümanı ise, Avrupa Birliği‟nin sivil toplum kuruluşundan ziyade, daha çok bölgesel bir güç olarak davranması gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ortadoğu‟da Devrimler, Tunus, Ortadoğu, Avrupa Güvenliği.

European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia
Bahar Turhan HURMİ
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011