Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2014
     

Yavuz YILDIRIM

Gezi Parkı Direnişini Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak

ÖZ. Bu çalışmada, yeni toplumsal hareketler ile anarşizm arasında teorik ve pratik bağlantılar olduğu teziyle, yakın dönemdeki hareketlerin anarşizmle temasını ortaya koymak ve Gezi Parkı Direnişini de bu çerçevede açıklamak hedeflenmektedir. Çalışmada, anarşizmin teoriden çok pratiğe/eyleme yakınlığı ve toplumsal hareketlerle teması öne çıkarılacaktır. Sıradan insanların doğrudan eylemleri, otonomi talepleri ve kendi hayatında söz sahibi olmak istemesi hareketler ile anarşizmin birlikte yeniden düşünülmesindeki temel noktalardır. Gezi direnişi Türkiyeli toplumsal hareketler içinde sıra dışı bir örnektir ve küresel çaptaki değişimin Türkiye’ye de yansıdığının bir göstergesidir. Bu bağlamda toplumsal hareketlerin dönüşümü Gezi direnişi örneğinde Türkiye’de de yaşanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gezi Parkı, Yeni Toplumsal Hareketler, Post-Anarsizm, Karsı-Küresellesme, Taban Hareketleri.

 

ABSTRACT. The main of the study is to analyze Gezi Parki resistance in a framework of the thesis that there is a relation between new social movements and anarchism. In order to this aim, the closure of anarchism to the action rather than theory and its connection with the movements will be underlined. The basic points that help rethink the connection between movements and anarchism are the direct actions of the ordinary people, demands of autonomy and to be owner of their own lifes. Gezi Parki resistance is an unique and extra-ordinary experiment in Turkish social struggles. It indicates the changings of the social movements towards to anarcisht tendency in global level, and it is a reflection of this changing in Turkey.

Keywords: Gezi Park, New Social Movements, Post-Anarchism, Counter-Globalization, Grass-root Movements.

Gezi Parkı Direnişini Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak
Yavuz YILDIRIM
Alternatif Politika, Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2014