Cilt 9, Sayı 1, Şubat 2017
     

Nalan OVA

GEZİ PARKI EYLEMLERİ SONRASINDA YAZILI BASINDA LGBTİ’LER: KIRILMA VE SÜREKLİLİKLER

ÖZ. Gezi Parkı eylemleri “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’nın yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıkan gruba, polisin müdahalesiyle başlamış ve kısa sürede anarşistlerden İslamcılara, ulusalcılardan feministlere, LGBTİ’lere kadar çok sayıda grubu bir araya getirip kitleselleşmiştir. Romanlar, sokak çocukları ve diğer kent yoksullarının yanı sıra kentsel dönüşüm sürecinden olumsuz yönde etkilenen grupların başında gelen LGBTİ’ler, Gezi Parkı eylemlerinde en görünür aktörlerden biri olmuştur. LGBTİ’lerin eylemlere aktif biçimde katılımı, 1990’lardan itibaren başlayan kimlik ve tanınma mücadelelerinde önemli bir dönüşüme işaret edip etmediği meselesini tartışmalı hale gelmiştir. Bu çalışmanın konusu ise, Gezi Parkı eylemlerinin kimlik ve tanınma mücadelelerinde yarattığı potansiyelin LGBTİ’lere yönelik haberlerin dilinde bir dönüşüm ortaya çıkarıp çıkarmadığının analiz edilmesidir. Basındaki LGBTİ temsillerine hâkim heteroseksist, ayrımcı ve ötekileştirici dilde bir dönüşümün ortaya çıkıp çıkmadığı, eşcinsel ve transların ulusal basındaki temsil biçimleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 31 Mayıs-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Hürriyet, Milliyet, Radikal, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinin internet sitelerinde “LGBT”, “LGBTİ”, “eşcinsel”, “gey”, “lezbiyen”, “trans”, “transseksüel” ve “travesti” anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan taramada 321 habere ulaşılmış ve bu haberler söylemsel eklemlenmeleri üzerinden analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gezi Parkı Eylemleri, LGBTİ, Yazılı Basın, Temsil, Görünürlük.

REPRESENTATION OF LGBTI’S IN THE PRESS AFTER GEZİ PARK PROTESTS

ABSTRACT. The Gezi Park protests started due to police violence against a group that protested against the “Urban Renewal Project”. The “URP” required the building a mall in the place of Gezi Park in Taksim Square. In a short while, the protests gathered a variety of groups from anarchists to Islamist, from nationalists to feminists as well as LGBTİ’s and it became a massive movement. LGBTI groups became one of the most prominent actors in the protests. Beside Romans and gamins, LGBTI’s are the most affected groups. Their active participation in the resistance period had an important role for their legitimacy struggle. Thus, it is claimed that the Gezi Struggle pointed a breakdown in their recognition of identity in their legitimacy struggle, which has lasted since the 1990’s. It is also important to analyse, whether the Gezi Park protests affected a change in the amount of recognition, the LGBTI community received in the news. This study aims to reveal whether or not, the protests provide recognition of LGBTI individuals’ identity as well as whether or not it provides their movement with greater legitimacy. This will be accomplished by analyzing the news from mass media in terms of how it represents gay and trans people. 321 news articles about LGBTI individuals which took place in pioneer representations, such as Hürriyet, Radikal, Milliyet and Zaman, Yeni Şafak newspapers, of mass media in Turkey dating between 31 May 2013 and 31 December 2013 using the keywords “LGBT”, “LGBTI”, “gay”, “lesbian”, “trans”, “transseksual”, “transvestite” were analysed on the basis of discourse.

Keywords: Gezi Park Protests, LGBTI, Press, Representation, Publicity.

GEZİ PARKI EYLEMLERİ SONRASINDA YAZILI BASINDA LGBTİ’LER: KIRILMA VE SÜREKLİLİKLER
Nalan OVA
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 1, Şubat 2017