Cilt 8, Sayı 2, Nisan 2016
     

Deniz YILDIRIM

GURBETİN OYLARI: 7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A YURTDIŞI SEÇMEN DAVRANIŞI

ÖZ. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yurtdışında yaşayan yurttaşlar ilk kez bir milletvekili seçiminde oy vermek için sandığa gitmişlerdir. Daha önce sadece gümrük kapılarında sağlanan bu imkân, yurtdışı temsilciliklerin bulunduğu şehirlere genişletilmiş ve bu durum katılımı arttırmıştır. Bu çalışma yurtdışında oy olgusunu 2015 yılında gerçekleştirilen 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin karşılaştırması yoluyla ele almaktadır. Hem genel olarak yurtdışı oyları partilerin performansları ekseninde değerlendiren hem de ülkelere göre sonuçları irdeleyen çalışmanın amacı, yurtdışı oylarının/seçmen davranışının yurtiçi oylarından farklılaşan ve benzeşen yanlarını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca yurtdışı oyların partilerin toplam oylarına etkileri de incelenmekte, iki seçimdeki değişimler bu eksende de ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seçimler, Yurtdışında Oy Verme, Katılım Oranı, Siyasal Partiler, Ulusötesi Yurttaşlık.

VOTES OF EXPATRIATES: EXTERNAL VOTING BEHAVIOR FROM 7TH JUNE TO 1ST NOVEMBER

ABSTRACT. Those Turkish citizens living abroad have gone to the ballot boxes to cast their votes for the first time for a general elections on 7th June 2015. This right which was only limited to the custom gates before it has been extended towards diplomatic missions abroad in order to encourage a better participation of expatriates to the elections from where they originally came. This study evaluates external votings by comparing the 7th June and 1st November election results held in 2015. The aim of the study which investigates both the party performances in the case of external voting and evaluating the results according to the each countries, to find out the similarities and differences between external and domestic voting patterns. Furthermore, the general impacts of external votes on the total votes share obtained by the parties are taken into consideration and the changes took place between two elections are examined through this perspective.

Keywords: Elections, External Voting, Participation Rate, Political Parties, Transnational Citizenship.

GURBETİN OYLARI: 7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A YURTDIŞI SEÇMEN DAVRANIŞI
Deniz YILDIRIM
Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 2, Nisan 2016