Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015
     

Aylın Dikmen ÖZARSLAN

Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler

ÖZ. Hemşirelik geleneksel bir kadın mesleği olarak kabul edilmekte, bakım, kadının annelik görevlerinin doğal bir uzantısı olarak görülmektedir. Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nigthingale, hemşireliğin bir meslek değil, kadının doğal görevi olduğunda ısrar etmiştir. Hemşirelerin hemen her zaman ve her yerde kadin olması ve mesleğin bu cinsiyetlendirilmiş yapısı erkekleri hemşirelikten uzak tutmaktadır. Bu yazının amacı, erkeklerin hemşirelik konusundaki çekingenliğini, hegemonik erkeklik kavramı çerçevesinden anlamaya çalışmaktır. Hegemonik erkeklik, erkek olmanın en şerefli yolunu göstermektedir. Bu kurguya uymayan erkeklikler marjinalleştirilmekte ve dışlanmaktadır. Kadın erkek ayrımı güç ilişkisi olarak kabul edildiği için hemşire olan bir erkek etiketlenme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Erkeklik için, hemşirelik rolü ile erkek olma rolünü bağdaştırmak zor görünmektedir. Kadınlar, giderek daha fazla ev dışında çalışıp geleneksel olarak erkek mesleği kabul edilen alanlara daha fazla dâhil olurken; erkekler için aynı şeyi söylemek olası değildir. Güç ve bağımsızlık hegemonik erkeklik açısından çok önemli olduğu için, hemşireliğin geleneksel ikincil ve bağımlı konumu hegemonik erkeklik açısından uygunsuz olacaktır. Bu açıdan bakıldığında toplumsal cinsiyet hemşirelikte önemli bir etken olmaya devam edecek gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Erkek Hemşire, Hegemonik Erkeklik, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri.

MALE NURSES IN THE CONTEXT OF HEGEMONIC MASCULINITY

ABSTRACT. Nursing has been traditionally considered as a woman’s job. Caring is seen as a natural extension of motherhood. The founder of modern nursing, Florance Nightingale insisted that nursing is not a profession but a natural duty of a woman. Nurses almost always and almost everywhere are women. But this gendered nature of the occupation keeps men away from nursing. The purpose of this paper is to understand men’s reluctance to choose nursing as a profession through the concept of hegemonic masculinity. Hegemonic masculinity shows the most honorable way of being a man. Other masculinity patterns that do not fit this template would be marginalized and excluded. As distinction between woman and man is considered to be a power relation, a man who becomes a nurse may take the risk of being labelled. For men, it seems difficult to reconcile the role of a nurse with the role of being a man. More women have begun working outside their homes and taking the traditionally male-dominated jobs. But the same is not true for men. As power and independency is very important for hegemonic masculinity, the conventionally subordinate and dependent position of nursing would be inappropriate for it. From this point of view, it seems that social gender will continue to be an important factor in nursing.

Keywords: Nursing, Male Nurses, Hegemonic Masculinity, Gender Relations.

Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler
Aylın Dikmen ÖZARSLAN
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015