Cilt 8, Sayı 1, Şubat 2016
     

Gonca Yılmaz

HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ GERÇEKTEN YENİLENEBİLİR ENERJİ Mİ?: TÜRKİYE, BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEMESİ VE AVRUPA HUKUKUNUN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

ÖZ. Uluslararası çevre literatüründe, hidroelektrik enerji santralleri (HES’ler), uzun zamandır yenilenebilir ya da yeşil enerji olarak düşünülmektedir. Türkiye örneğinde gözlemlenebileceği gibi, bazı ülkeler HES’ler için “yeşil/yenilenebilir enerji kredisi” ve teşvik vermekte olduklarından, bu meseleyi yakından incelemek, yasal eksikliklerini analiz etmek ve HES’lerden kaynaklı çevresel zararlardan kaçınmak için yeni önerilerde bulunmak anlamlı olacaktır. Bu makale, Türkiye’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve diğer ülkelerin literatüründe “yeşil/yenilenebilir enerji kredisi” tanımlamasının yanlış kullanımını değerlendirmektedir. Bu çalışma, yenilenebilir enerji kategorisinde değişikliğe gidilmesini ve HES’lerin otomatik olarak yenilenebilir enerji sayılmamasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik enerji santralleri (HES’ler), Yeşil/yenilenebilir Enerji kredisi.

ARE HYDROELECTRIC POWER PLANTS REALLY RENEWABLE?: A COMPARATIVE STUDY IN TURKEY, UNFCCC AND EUROPEAN LAW

ABSTRACT. In international environmental literature, hydroelectric power plants (HEPs) are considered as renewable or green energy for a long time. As it can be observed in Turkey, since some countries give “green/renewable energy credits” for HEPs and subsidize them, it will be valuable to evaluate this matter in detail, analyzing legal shortcomings and making proposals to avoid environmental harm caused by HEPs. This paper assesses the misuse of the “green/renewable energy” term for HEPs in Turkey, in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), and in some other countries. It proposes that the renewable energy category should be amended and HEPs should not be considered as renewable energy automatically.

Keywords: Hydroelectric Power Plants (HEPs), Renewable Energy Credits.

HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ GERÇEKTEN YENİLENEBİLİR ENERJİ Mİ?: TÜRKİYE, BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEMESİ VE AVRUPA HUKUKUNUN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
Gonca Yılmaz
Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 1, Şubat 2016