Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019
     

Sarkan Salman ABUBAKER & Aslı ILGIT

İSLAM DEVLETİ ÖRGÜTÜ’NÜN (IŞİD) IRAK’TA ÇIKIŞ VE YAYILMASININ SEBEPLERİ: 2003-2018

ÖZ. Bu çalışma, Irak siyasi tarihinin önemli bir dönemi olan 2003-2018 yıllarında IŞİD’in “hilafet” ilan ettiği döneme odaklanarak örgütün ortaya çıkması, güç unsurlarını bünyesinde toplaması ve yayılmasında yerel koşulların oynadığı rolü incelemektedir. Bu bağlamda, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgal ederek Saddam rejimini ortadan kaldırmasıyla yaşanan istikrarsızlık ortamında Baasçıların kamu kurum ve kuruluşlarından el çektirilmesi, 2006 yılından itibaren görülen mezhepsel savaşlar, Sünnilerin siyasal süreçten uzaklaştırılması ve Baasçı subayların örgütün yönetim kadrolarında bulunmalarının rolü ele alınarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: IŞİD, Irak, Terör, Terörizm.

THE REASONS BEHIND THE RISE AND EXPANSION OF THE ISLAMIC STATE (ISIS) IN IRAQ: 2003-2018

ABSTRACT. This study focuses on an important period in Iraq’s political history between 2003 and 2018, when ISIS declared caliphate, and examines the importance of local conditions for the organization’s emergence, strength and expansion. In this context, the following issues are discussed: the suspension of Baathists from state institutions and organizations after the US invasion of Iraq in 2003; increasing sectarian violence since 2006, suspension of Sunnis from political process, and the role of the Baathist officers in the organization’s administrative positions.

Keywords: ISIS, Iraq, Terror, Terrorism.

İSLAM DEVLETİ ÖRGÜTÜ’NÜN (IŞİD) IRAK’TA ÇIKIŞ VE YAYILMASININ SEBEPLERİ: 2003-2018
Sarkan Salman ABUBAKER & Aslı ILGIT
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019