Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011
     

Elif Nur Erkan BALCI

"Islamic Republics": The Place of Islam in Republican Arab Constitutions

ABSTRACT. This article discusses the calling of Arab republics as Islamic state by examining their constitutions. Also the article assumes that a „holistic approach‟ which calls all republican Arab states as „Islamic state‟ is wrong. This holistic approach which is mainly developed by the Orientalist tradition is problematic because it establishes the Islamic order/state as an absolute other of the pluralist system of the West. Therefore, the article aims to problematize this holistic approach by showing that visibility degrees of Islam in their constitutions are different in all Arab republics.

Keywords: Sharia, Constitution, Islamic state, Religion.

İSLAM CUMHURİYETLERİ: ARAP CUMHURİYETLERİ ANAYASALARINDA İSLAM‟IN YERİ

ÖZ. Bu yazı Arap cumhuriyetlerinin anayasalarını inceleyerek bu devletlerin İslam devleti olarak adlandırılmalarını tartışmaktadır. Yine yazı, tüm Arap Cumhuriyetlerinin İslam devleti olarak adlandıran holistik yaklaşımın yanlış olduğunu ileri sürmektedir. Bu özellikle Oryantalist gelenek tarafından kullanıma sokulan bu holistik yaklaşım İslam devletini batının çoğulcu sisteminin mutlak ötekisi şeklinde kurması nedeniyle problemlidir. Bu bağlamda yazı Arap Cumhuriyetleri‟nin anayasal bağlamda İslam‟a yönelik referanslarının farklılığını ortaya koyarak bu holistik yaklaşımı problemleştirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şeriat, Anayasa, İslam devleti, Din.

"Islamic Republics": The Place of Islam in Republican Arab Constitutions
Elif Nur Erkan BALCI
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011