Özel Sayı, Şubat 2016
     

Cemile ARIKOĞLU- ÜNDÜCÜ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TARİHİ

ÖZET. Şiddet, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, kadına şiddet konusunun öneminin farkındalığı ve literatürde kendine yer bulmasının çok yakın bir tarihi vardır. Bu durum tüm dünyada aynı paralelde gelişim göstermiştir. Kadına yönelik şiddet konusuna dikkatlerin yoğunlaşmasında, 1960'ların sonunda bir önceki yüzyılın ürettiklerini sorgulayan sürecin içinde, kadın hareketinin oluşmasının da büyük payı vardır. 1980 sonrası küreselleşen dünyada ulusal ve uluslararası düzeyde görülen terör hareketleri ile toplumun en temel birimi olan aile içinde, zayıf olana şiddeti -yani kadına ve çocuğa-; bireyin özünde, ilişkilerini çatışma zemini üzerinden ürettiğini göstermektedir. Özellikle insanlığın bilgi ve iletişim teknolojisindeki muazzam ilerleyişine karşılık, bireyin kendi içindeki bu gerilim durumu bir çelişkidir. Bu sorunun analizi ve çözümü, siyasal karar alma mekanizmaları ve karar alıcılardan bağımsız değildir. Bu yazının konusunu, ulusal ölçekli karar alma yeri olan TBMM'nin kadına yönelik şiddeti ele alış biçimi oluşturmaktadır. Bu çalışma, görevi "yasa yapmak" olan meclisin konuya dair çıkarmış olduğu yasaları ve yasaların analizlerini aşarak; bu yasaların etrafında dönen tartışmaları ve bu yolla yasa yapıcıların algılarını da ölçmeye yöneliktir. Çalışma kapsamında, kadına yönelik şiddete karşı, yasama organı içinde ortaya çıkan kurumsal yapı ve önemi, konuyu bütüncül bir yaklaşım içinde ele almak için ayrıca incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, TBMM, Yasa, Yapıcılar.

THE HISTORY OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

ABSTRACT. Violence is as old as human history. Yet, awareness on fighting violence against women found a place to itself quite late in the litterature. Although Tekeli emphasizes structural social and cultural formations, in terms of questioning the production of violence against women, women movements had a crucial role. The situation is not unique to Turkey; patterns are quite similar all over the world. As the twentieth century wound down, in a globalized world, violence producing both terrorist acts seen on national and international scales, and violence against women and children within the very basic unit of society -the family- indicate that individuals, intrinsically, generate their own relationships on the ground of conflicts. Scattered attacks, violent rituals continue to occur, but they produce only small shares of total damage from collective violence. Broken negotiations and coordinated destruction fluctuate and interact as sources of most immediate damage to women and children. Although, especially, tremendous advances of humanity in information and communication technologies, the tension of the individual in him/herself is a contradiction. In this paper, we are particularly keen to focus on the approach of the TGNA (Turkish Grand National Assembly), a decision-making place at the national level. Through exceeding the laws that the assembly, responsible for "making laws", has done on this issue and analysis of these laws, this paper intends to measure the debates around these laws and, in this way, to better understand the perceptions of the legislators. Analysis and solutions to fight violence against women are not independent from decision-makers and political decision-making mechanism. In this paper, violence against women is going to be evaluated in an integrative approach. Institutional structures that have emerged in the legislature and their impact on the matter will be analyzed.

Keywords: Women, Violence, The TGNA, Law, Legislators.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TARİHİ
Cemile ARIKOĞLU- ÜNDÜCÜ
Alternatif Politika, Özel Sayı, Şubat 2016