Özel Sayı, Mayıs 2016
     

Özgür ÇİÇEK

KÜRT SİNEMASI: MAHPUSLUK VE TEMSİLİYET

ÖZ. Kürt sineması ilk olarak 2000’lerin başında Bahman Ghobadi ve Hineer Salem gibi yönetmenlerin uluslararası festivallerde kapladığı alan ile tartışılmaya başlanmış ve günümüzde geniş bir coğrafyaya yayılan bağımsız Kürt yönetmenlerin belgesel ve kurmaca filmleriyle giderek daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Bu makalede Türkiye’de üretilen Kürt sineması incelenmiş ve tarihsel olarak Yılmaz Güney sineması başlangıç noktası olarak alınarak Kürt sinemasının bir “mahpusluk sineması” olduğu ileri sürülmüştür. Günümüz Kürt yönetmenlerinin ve filmlerinin geçirdiği süreçler açıklanarak mahpusluk sineması tanımının özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kürt Sineması, Yılmaz Güney, Mahpusluk Sineması.

KURDISH CINEMA: IMPRISONMENT AND REPRESENTATION

ABSTRACT. The notion of Kurdish cinema emerged in the 2000s during when directors like Bahman Ghobadi and Hineer Salem have been occupying a significant space at international film festivals; and since then it has been arousing a significant interest with the rising number of Kurdish directors and consequently Kurdish fiction and documentary films. In this article Kurdish cinema produced in Turkey is thoroughly analysed, and taking Yılmaz Güney as the milestone for the formation of Kurdish cinema it is argued that Kurdish cinema can be defined as a cinema of imprisonment. In this respect through evaluating the current Kurdish directors, and their films the characteristics of the cinema of imprisonment definition is scrutinized.

Keywords: Kurdish Cinema, Yılmaz Güney, Cinema of Imprisonment.

KÜRT SİNEMASI: MAHPUSLUK VE TEMSİLİYET
Özgür ÇİÇEK
Alternatif Politika, Özel Sayı, Mayıs 2016