Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014
     

İmran DEMİR

Making Sense of Turkey’s Post-Uprising Syrian Policy

ABSTRACT. This article identifies and discusses four strategic miscalculations committed by Turkish foreign policy makers in their engagement with the uprising in Syria. These miscalculations involve investing too much confidence in various actors to bring some sort of change in Syria envisioned by Turkey. These actors are the leader of Syria, Bashar Assad, the opposition, the international community and Turkey itself. Along with a discussion of each of these miscalculations, the study elaborates on potential causes for their commitment. The argument of the study is advanced by blending descriptive analysis of developments with theoretical insights brought together form different foreign policy literatures.

Keywords: Syria Crisis, Turkey’s Syria Policy, Miscalculation.

Making Sense of Turkey’s Post-Uprising Syrian Policy

ÖZ. Bu makale Türk Dış Politika yapıcılarının Suriye’deki ayaklanma karşısında geliştirdikleri tutumdan kaynaklanan dört temel stratejik hesaplama hatalarını tespit ederek tartışmaktadır. Bu hesaplama hatalarının Suriye’de Türkiye’nin arzuladığı doğrultuda bir dönüşüm gerçekleştireceğine inanılan çeşitli aktörlere aşırı güvenden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu aktörlerin Suriye lideri Başar Esad, muhalif güçler, uluslararası toplum ve de Türkiye’nin kendisi olduğu düşünülmektedir. Bu hataların ne olduğunun yanı sıra nelerden kaynaklandığı ayrıntılı bir şekilde tartışılmaktadır. Makalenin ileri sürdüğü tez betimleyici anlatımın dış politika literatürünün çeşitli alanlarından alınan teorik yaklaşımlarla desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Türkiye’nin Suriye Politikası, Yanlış Hesaplama.

Making Sense of Turkey’s Post-Uprising Syrian Policy
İmran DEMİR
Alternatif Politika, Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014