Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010
     

Özgür YAREN

Marksist Estetik ve Sinema: Erken Tartışmalar

ÖZ. Bu makale yirminci yüzyılın ilk yarısında, özellikle Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin ve Theodor Adorno gibi düşünürlerin katkılarıyla biçimlenen marksist estetik tartışmalarında ortaya çıkan temel eğilimleri özetler. Bu erken dönem tartışmaların genel olarak seyirci yetkinliğiyle ilişkili olduğu iddiasında bulunur ve bu tartışmaların sinemayla ilişkisine odaklanır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Marksist Estetik, Brecht, Benjamin, Adorno, Lukács, Modernizm, Klasik gerçekçilik.

MARXIST AESTHETICS AND CINEMA: EARLY DISCUSSIONS

ABSTRACT. This article abstracts essential positions in the early debates on Marxist Aesthetics at the first half of the 20th century, which has been shaped by prominent Marxist thinkers such as Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin and Theodor Adorno. It claims that these early debates are at large related with the competence of the audience. It also focuses the relation between these debates and film.

Keywords: Film, Marxist Aesthetics, Brecht, Benjamin, Adorno, Lukács, Modernism, Classical realizm.

Marksist Estetik ve Sinema: Erken Tartışmalar
Özgür YAREN
Alternatif Politika, Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010