Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019
     

Umut YUKARUÇ

POPULAR CULTURE AND INTERNATIONAL POLITICS: AN ALTERNATIVE WAY TO ANALYSE TURKISH FOREIGN POLICY

ABSTRACT. Popular culture studies have been mushroomed in the discipline of IR in the last decades. The field of popular culture and its relationship with International Relations (IR) discipline are studied in Turkish IR scholars but some parts are overlooked although it provides fruitful resources for IR. There are different ways to research popular culture in IR and this article aims to suggest one way to better study it in the context of Turkish Foreign Policy (TFP). The article uses some elements of Social Constructivism in IR suggested by Jutta Weldes to understand how popular culture can be a site for consent creation for foreign policies. These elements, the dual processes of articulation of the meaning and interpellation to the subject identities and intertextual meaning created by the combination of real political issues and popular fictions help us to understand why popular culture constitutes an important field when analysing foreign policies. In this context, a popular television series, Valley of the Wolves: Ambush and how it may create consent for foreign policies is examined. By explaining all these, this article aims to contribute to Turkish popular culture and Turkish IR studies.

Keywords: Social Constructivism, Popular Culture, Foreign Policy, Intertextuality, International Relations.

POPÜLER KÜLTÜR VE ULUSLARARASI POLİTİKA: TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİNDE ALTERNATİF BİR YOL

ÖZ. Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra Uluslararası İlişkiler disiplininde popüler kültür araştırmaları yapılmaya başlanmıştır. Popüler kültür alanı ve Uluslararası İlişkiler disipliniyle ilişkisi, Uluslararası İlişkiler disiplinine verimli kaynaklar sağlamasına rağmen, Türk akademisyenler tarafından çok az çalışılmış ve dış politika ile ilişkisi ise çok az çalışılmamıştır. Uluslararası İlişkiler disiplininde popüler kültürü araştırmanın farklı yolları vardır ve bu makale bu alanı Türk Dış Politikası bağlamında daha iyi çalışmanın bir yolunu önermeyi amaçlamaktadır. Makale, popüler kültürün nasıl dış politika için bir alan haline geldiğini anlamak için Jutta Weldes tarafından önerilen Uluslararası İlişkiler’deki Sosyal İnşacılık yaklaşımının bazı unsurlarını kullanmaktadır. Gerçek hayatta karşılaşılan siyasi konuların ve popüler kurguların bir araya gelmesiyle yaratılan metinlerarasıcı anlam ile anlamın eklemlenmesi ve özne kimliklerine çekilmesini öneren ikili süreç, dış politikaları analiz ederken popüler kültürün neden önemli bir alan oluşturduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda makale, popüler bir televizyon dizisi olan Kurtlar Vadisi: Pusu’yu ve onun dış politika konusunda nasıl rıza üretebileceğini incelemiştir. Tüm bunları detaylı bir şekilde açıklayarak, bu makale Türk popüler kültür çalışmaları ve Türk Uluslararası İlişkiler çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnşacılık, Popüler Kültür, Dış Politika, Metinlerarasıcılık, Uluslararası İlişkiler.

POPULAR CULTURE AND INTERNATIONAL POLITICS: AN ALTERNATIVE WAY TO ANALYSE TURKISH FOREIGN POLICY
Umut YUKARUÇ
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019