Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011
     

Bogdan SZAJKOWSKİ

Social Media Tools and the Arab Revolts

ABSTRACT. The aim of the article is to evaluate the role of social media in Arab revolts. The study argues that social media played a pivotal role in recruiting and mobilizing hesitant participants to get involved in mass action and abandon fear of an autocratic regime and In synchronizing individual‟s believes and coordinating their actions. They facilitated the crossing of a fear barrier by rallying a large number of people and not just the small group of dedicated dissidents. They strengthened immeasurably civil society and the public sphere in the countries where the authoritarian governments routinely have stifled communication between citizens and power holders.

Keywords: Social Media, Arab Revolts, Network Society, Tunisian Revolution, The Global Identity Space.

SOSYAL MEDYA ARAÇLARI VE ARAP BAHARI

ÖZ. Bu çalışmanın amacı Arap devrimlerinde sosyal medyanın rolünü analiz etmektir. Sosyal medya devrime taraftar kazandırmış, isteksiz olanları mobilize ederek kitle hareketlerine neden olmuş ve otokratik rejimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Kitlenin korkularını aşarak, ayaklanmanın küçük bir grupla sınırlı kalmamasını sağlamıştır. Yöneticilerin iletişimi control ettiği bu ülkelerde sosyal medya bu ülklerde sivil toplumu ve kamusal alanı güçlendiremiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Arap Devrimleri, Ağ Toplumu, Tunus Devrimi, Küresel Kimlik Alanı.

Social Media Tools and the Arab Revolts
Bogdan SZAJKOWSKİ
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011