Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023
     

Emrah YILDIRIMÇAKAR

THE DYNAMICS OF IRAN-CHINA “NEW” STRATEGIC COOPERATION

ABSTRACT. Iran-China cooperation is not one-dimensional that based only on the economic interests of the two parties. It has other dimensions such as seeking new strategies to minimize the domination of the United States in Central Asia and the Middle East to ensure the efficient operation of their future political, economic, and strategic policies. In 2013, with the declaration of the Belt and Road Initiative (BRI), Iran-China cooperation increasingly became more critical for the two countries' political, national, and international interests. To this end, Iran and China have decided to sign a long-term (25 years) strategic cooperation agreement and Iran was admitted to the Shanghai Cooperation Organization (SCO) as a full member in September 2021. Since Iran and China have common interests in political, economic, security, and military cooperation, it is predicted that the strategic and long-standing cooperation between Iran and China will be one of the most significant factors to change the balance of the Middle East and Central Asia both politically and economically. From this point of view, this study aims to explore the dynamics affecting Iran-China strategic cooperation and analyze the core factors behind this rapprochement.

Keywords: Middle East, Central Asia, Iran, China, Strategic Partnership.

İRAN-ÇİN YENİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİNİN DİNAMİKLERİ

ÖZ. İran-Çin iş birliği sadece iki tarafın ekonomik çıkarlarına dayanan tek boyutlu bir iş birliği değildir. Bu iş birliğinin, ABD’nin Orta Doğu ve Orta Asya’daki hakimiyetini en aza indirgemek ve İran ile Çin’in gelecekteki siyasi, ekonomik ve stratejik politikalarının verimli çalışmasını sağlamak için yeni stratejiler aramak gibi başka boyutları da vardır. 2013 yılında, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin duyurulmasıyla birlikte, İran-Çin iş birliği, iki ülkenin siyasi, ulusal ve uluslararası çıkarları için giderek daha kritik hale geldi. Bu amaçla İran ve Çin, 25 yıllık bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladılar ve İran, Eylül 2021’de Şanghay İş birliği Örgütü’nün (ŞİÖ) tam üyesi olarak kabul edildi. İran ile Çin'in siyasi, ekonomik, güvenlik ve askeri iş birliğinde ortak çıkarları bulunduğundan, İran ve Çin arasındaki stratejik ve uzun vadeli iş birliğinin, Ortadoğu ve Orta Asya’nın siyasi ve ekonomik dengelerini değiştirecek en önemli faktörlerden biri olacağı öngörülüyor. Bu bakış açısıyla, bu çalışma İran-Çin stratejik iş birliğinin dinamiklerini keşfetmeyi ve bu iki ülke yakınlaşmasının arkasındaki temel faktörleri analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, Orta Asya, İran, Çin, Stratejik Ortaklık.

* Ph.D., Nankai University, Department of International Relations, China, emrahycakar@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6501-5471

Kaynak Göster:

Yıldırımçakar, Emrah (2023), "The Dynamics of Iran-China “New” Strategic Cooperation", Alternatif Politika, 15 (2): 344-367. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2023.13

THE DYNAMICS OF IRAN-CHINA “NEW” STRATEGIC COOPERATION
Emrah YILDIRIMÇAKAR
Alternatif Politika, Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023