Cilt 11, Sayı 1, Şubat 2019
     

Derya BÜYÜKTANIR KARACAN

THE EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEE CRISIS ON THE EU THROUGH THE LENS OF SOCIAL CONSTRUCTIVISM: THE CASES OF GERMANY AND HUNGARY

ABSTRACT. This paper focuses on the Syrian refugee crisis, which incurred a variety of negative social and economic impacts upon many countries in the Middle East, as well as in Europe. The aim of this study is to analyze the divergent attitudes of Germany and Hungary in the face of Syrian refugee crisis and the diversity of measures that these countries have adopted to tackle the refugee problem. The cases are analyzed through social constructivism, which focuses mainly on how the agents and structures mutually construct each other and on identities, norms, and interests without wandering away completely from the rational standpoint. The main conclusions of this study show that the refugees are perceived differently in Germany and Hungary. Conclusions also demonstrate that the Europeans and the refugees resulted in a new and an unexpected learning experience, and enabled changes for both sides. The findings also reveal that the gap between the attitudes of the leaders of different European countries for the refugees remained significant. The change due to incorporation of the refugees into European societies and the differing attitudes of their leaders affected both domestic and international politics in Europe among countries that accepted different numbers of Syrian refugees.

Keywords: Syrian Refugee Crisis, Social Constructivism, European Union, Germany, Hungary.

TOPLUMSAL İNŞACILIK PERSPEKTİFİNDEN SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ’NİN AB’YE ETKİSİ: ALMANYA VE MACARİSTAN ÖRNEKLERİ

ÖZ. Bu çalışma yıkıcı sonuçlara yol açan ve Avrupa’daki insanların günlük hayatını ve siyaseti etkileyen Suriyeli mülteci krizine odaklanır. Bu çalışmanın amacı, Almanya ve Macaristan’ın Suriyeli mülteci krizi karşısında aldıkları farklı tutumları ve mülteci krizini çözmek için bu ülkelerin benimsedikleri çeşitli önlemleri analiz etmektir. Bu örnek olay, temel olarak eden (yapan) ve yapıların karşılıklı birbirlerini inşa ettiğine ve kimlikler, normlar ve çıkarlara odaklanan toplumsal inşacılık yaklaşımı aracılığıyla rasyonel bakış açısından uzaklaşmadan analiz edilmektedir. Bu çalışmanın başlıca sonuçları, mültecilerin Almanya ve Macaristan’da farklı şekillerde algılandığıdır. Sonuçlar ayrıca, Avrupalıların ve mültecilerin entegrasyonunun yeni ve beklenmeyen bir öğrenme deneyimi ile sonuçlandığını ve her iki taraf için değişimlere yol açtığını gösterir. Sonuçlar ayrıca, farklı Avrupa ülke liderlerinin mültecilere yönelik olarak aldıkları tutumlar arasındaki farklılığın önemli olmaya devam ettiğini de ortaya koymaktadır. Mültecilerin Avrupa toplumlarına katılımından ve liderlerinin farklı tutumlarından kaynaklı bu değişim, Avrupa’daki farklı sayılarda Suriyeli mülteciyi kabul eden ülkelerin hem yurt içi ve uluslararası ilişkilerini farklı şekillerde ve seviyelerde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteci Krizi, Toplumsal İnşacılık Yaklaşımı, Avrupa Birliği, Almanya, Macaristan.

THE EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEE CRISIS ON THE EU THROUGH THE LENS OF SOCIAL CONSTRUCTIVISM: THE CASES OF GERMANY AND HUNGARY
Derya BÜYÜKTANIR KARACAN
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 1, Şubat 2019