Cilt 1, Sayı 3, Aralık 2009
     

Maya ARAKON

The Fight Against Terrorism and Security Strategies in the European Union After 9/11

ABSTRACT. The attacks of 9/11 changed the security concept of the world and showed that no country was immune to terrorist offenses any longer. The European Union, as well as the United States of America had to find some new and more efficient measures to fight terrorism. These measures included legislations to prevent terrorist offenses, to stop terrorist financing and other terrorism-related actions. Thus, a series of measures such as establishing an area of justice, or freezing funds suspected of helping terrorist aims has been implemented within the EU. As a result, member states became more cooperative and better coordinated.

Keywords: Terrorism, Security, Europen Union, 11 September.

TERÖRLE SAVAŞ VE 11 EYLÜL SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİNDE GÜVENLİK STARTEJİLERİ

ÖZ. 11 Eylül saldırıları dünyadaki güvenlik paradigmasını değiştirerek, hiçbir ülkenin terörizm tehdidinden uzak olmadığını göstermiştir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri terörizmle savaşta yeni ve etkin önlemler bulmalıydılar. Terör saldırılarına karşı, yasamada yapılan değişiklikler, terörizmin finansal kaynaklarını kesme ve bunlarla bağlantılı birçok eylem bu önlemler arasında sayılabilir. Avrupa Birliği ise adalet alanı oluşturma veya terörizme kaynakalık edebilecek banka hespalrının dondurulması gibi terörizmi engellemede önlemler almıştır. 11 Eylülün bir sonucu olarak AB‟ye üye devletler bibrbirleriyle olan işbirliğini arttırmış ve daha güçlü bir şekilde birbirleriyle koordine olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Güvenlik, Avrupa Birliği, 11 Eylül.

The Fight Against Terrorism and Security Strategies in the European Union After 9/11
Maya ARAKON
Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 3, Aralık 2009