Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010
     

Veysel AYHAN

The Policy of Turkey and Kuwait Towards Iraqi Question

ABSTRACT. The main purpose of the article is to evaluate the policy of Kuwait and Turkey towards new Iraq emerged after the invasion of the country. The article consists of three parts. The first part deals with Turkey-Kuwait relations in terms of Iraq-Kuwait relations. In this part we focus on Turkish foreign policy and its reaction to Iraqi territorial claim and then invasion of Kuwait. The second part contains a comparative study about Turkey’s and Kuwait’s foreign policies during the post-occupation era. The main purpose of this part is to evaluate the effects of Iraqi invasion by US on the national interest of Turkey and Kuwait. Therefore the last part of study deals with cooperation and conflicts of interest between Turkey and Kuwait in respect of national interest.

Keywords: Kuwait, Turkish foreign policy, The US interests, Kuwait’s international relations.

TÜRKİYE VE KUVEYT’İN IRAK SORUNUNA YÖNELİK POLİTİKALARI

ÖZ. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kuveyt’in, ABD’nin Irak işgalinden sonra Irak’a yönelik politikalarını analiz etmektir. Bu bağlamda, makale 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye Kuveyt ilişkileri, Irak Kuveyt ilişkileri üzerinden iredelenecek ve Irak’ın toprak talebi ve Kuveyt’in işgaline Türkiye’nin tepkisi analiz edilecektir. İkinci bölümde, Türkiye ve Kuveyt’in dış politikasının, Irak’ın işgal sonrası sürecinde nasıl çizildiği üzerinde durulacaktır. Son olarak ise, Türkiye ve Kuveyt’in işbirliği ve ayrışma noktaları kendi ulusal çıkarları açısından analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kuveyt, Türk dış politikası, Amerikan çıkarları, Kuveyt’in uluslararası ilişkileri.

The Policy of Turkey and Kuwait Towards Iraqi Question
Veysel AYHAN
Alternatif Politika, Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010