Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011
     

Veysel AYHAN

The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution

ABSTRACT. Although the Sunni Arabs were the primary social group calling into question the reform demands through the massive protests on March 17, the Alawis (Nusayris) Arabs have been the primary group protecting the regime. The Syrian opposition alone does not have enough force to overthrow the regime, yet the regime was able to suppress the riot through military measures. Despite the fact that Bashar al-Assad frequently talks about the reform initiatives, civil casualties have been increasing as a result of the use of excessive force against protesters, which may bring about a long-lasting tension among the different sects and religions in Syria. In this context, this study will focus on the social opposition movement and analyze the future of the Assad regime in Syria.

Keywords: Syria, Assad Regime, Ihvan Movement, Alawis, Revolution, Reform.

SURİYE’DE TOPLUMSAL DİRENİŞ HAREKETLERİ: REFORM VE DEVRİM BAĞLAMINDA ESSAD REJİMİ

ÖZ. Suriye’de reform talebinde bulunan en baştaki grup Sunni Araplar iken Nusayriler ise sistemi korumaya çalışan grubu oluşturmaktadır. Suriyedeki muhalif grubun gücü rejimi düşürmek icin yeterli değildir. Tam tersine rejim, muhalefeti askeri önlemlerle bastırmaktadır. Her ne kadar Essad ülkede rahatsızlıkları önlemek için reform yapacağını iddia etse de her geçen gün sivil kaybı daha da artmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, Suriye’deki muhalif hareketi ve Essad rejiminin geleceğini analiz edecektir.

Anahtar Kelimeler: Suriye, Essad Rejimi, İhvan Hareketi, Aleviler, Devrim, Reform.

The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution
Veysel AYHAN
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011