Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015
     

Aslı BİLGE

The “Spirit Of Davos” Revisited: The Greco-Turkish Rapprochement And Its Effects On The Greeks in Turkey (1987-1989)

ABSTRACT. This article focuses in detail on the rapprochement period or the “Davos spirit” of the late 1980s, initiated by Turkey who was searching to rejuvenate its relations with the European Community. The aim is to shed light on the measures, appropriated by the government concerning especially property rights not fully known in details by the public. The utilitarian approach will be analysed closely in order to find out whether those measures were effective on the long run on the Greek minority.

Keywords: Davos Spirit, Greek Minority, Rapprochement,Greek-Turkish Relations, Property Rights.

 

ÖZ. Bu makale, 1980’lerin sonunda Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini canlandırmak isteyen Türkiye’nin Yunanistan ile başlattığı, “Davos ruhu” olarak adlandırılan yakınlaşma dönemini ayrıntısıyla incelemektedir. Amaç, bu süreçte hükümet tarafından yapılan ve tüm ayrıntılarıyla bilinmeyen özellikle mülkiyet hakkı konusundaki düzenlemeleri aydınlığa kavuşturmaktır. Bu dönemde benimsenen faydacı yaklaşım yakından incelenecek ve bu düzenlemelerin Rum azınlıkların hakları üzerindeki etkileri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Davos Ruhu, Rum Azınlık, Yakınlaşma, Türk-Yunan İlişkileri, Mülkiyet Hakları.

The “Spirit Of Davos” Revisited: The Greco-Turkish Rapprochement And Its Effects On The Greeks in Turkey (1987-1989)
Aslı BİLGE
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015