Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012
     

Ulaş SUNATA

Traces Of Highly Skilled Labor Migrants: Education, Family And Mobility

ABSTRACT. This paper aims at exploring pattern of becoming highly skilled labor migrant from Turkey. It focused on   pre-migration   biographies in order to develop a typology of backgrounds of the highly educated migrants from Turkey in Germany.  For this purpose, 33semi-structured interviews with ICT-specialists, who migrated from Turkey to work professionally in Germany, were analyzed. The paper treats highly skilled labor migration as a process involving the preparatory role of the family and education system.  It highlights importance of geographical mobility, gender difference, socio-economic status of the family, cultural capital of the mother, high school preference, and warm-up exercises, as well as their correlation.

Keywords: Brain Migration, Cultural Capital, Typology, Education, Professionals.

YÜKSEK KALİFİYE EMEK GÖÇMENLERİNİN İZLERİ: EĞİTİM, AİLE VE MOBİLİTE

ÖZ. Bu makale Türkiye’den yüksek kalifiye emek göçmeni olma halinin motifini açıklamayı amaçlar. Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş yüksek eğitimlilerin arka planlarını üstüne bir tipoloji geliştirmek üzere göç-öncesi biyografilere odaklanır. Bu amaçla 33 yarı-yapılandırılmış mülakat, Almanya’da bilişim uzmanı olarak çalışan kişi ile yürütülmüş ve analiz edilmiştir. Bu makale, yüksek kalifiye emek göçünü, aile ve eğitim kurumlarının hazırlayıcı rolünü kapsayan bir süreç olarak açıklar. Coğrafi hareketlilik, toplumsal cinsiyet farkı, ailenin sosyo-ekonomik statüsü, annenin kültürel sermayesi, lise seçimi, ve dil kursu, yüksek lisans, staj gibi adına “göçe ısınma” dediğimiz egzersizlerin önemi ve bunların birbirleriyle ilişkisine özellikle değinilecektir.

Anahtar kelimeler: Beyin Göçü, Kültürel Sermaye, Tipoloji, Eğitim, Uzmanlar.

Traces Of Highly Skilled Labor Migrants: Education, Family And Mobility
Ulaş SUNATA
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012