Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015
     

Nihal MAMATOĞLU

Türkiye’de Engelli İstihdamının Genel Görünümü: İşveren Gözüyle Engelli İstihdamını Artırma Konusunda Önerilen Politikalar

ÖZ. Bu çalışma Türkiye genelinde, engellilerin en çok hangi sektörlerde ve hangi işlerde istihdam edildiği, işverenlerin engelli çalışana nasıl baktığı ve onları istihdam etme konusunda neden isteksiz davrandığı, işveren bakış açısıyla engelli istihdamını artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen mevcut kota ve teşviklerin nasıl değerlendirildiği, işverenlerin engelli istihdamını artırmaya yönelik önerileri ve işveren bakış açısıyla şu anda ve gelecekte ihtiyaç duyulacak meslek alanlarının belirlenmesi konularını işveren gözüyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın evreni, Türkiye’de faaliyet gösteren 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör girişimleridir. Örneklem TÜİK’ten alınan 79 ilden alınan 2573 firmanın işvereni ya da işveren temsilcisinden oluşmuştur. Tarama yöntemiyle yapılan bu çalışmada veriler İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (2011)araştırmasında kullanılan üç bölümlük anketin , “İşverene ve İşletmedeki Çalışan Profiline Ait Bilgiler” ve “Engelli İstihdamını Artırmak İçin Öneriler Listesi” olarak adlandırılan ilk iki bölümü ile toplanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bilgiler tartışılmış Türkiye’de engelli istihdamını artırmaya yönelik olarak önerilen sosyal politikalara ışık tutmuştur.

Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelli İstihdamı, Engelliye Yönelik Tutumlar

GENERAL VIEW OF THE DISABLED EMPLOYMENT IN TURKEY: RECOMMENDED POLICIES TO INCREASE EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH THE EYES OF EMPLOYERS

ABSTRACT. This study interested in which sectors employed disables and in which jobs, how employers perceive them, why employers reluctant to employ handicapped workers, how employers perceive existing quotas and incentives that carried out in order to improve the disables employment, what recommendations given by the employers to increase disables employment and which professional fields will be needed at the moment and to determine the future needs through the eyes of employers in Turkey. The population of this research is private sector enterprises running 50 or more employees operating in Turkey. The sample composed of the employer or employers' representatives from 2573 companies in 79 provinces that is given by Turkstat. This study was conducted with survey method. Research data were collected by the two questionnaires named "Information on the Employee and Employers Profile in Workplace" and "Recommendations List for Improve the Disables Employment " that were taken from the three-part questionnaire which used in research named An Analysis of The Labour Mareket Based on Disability (2011). The findings obtained as a result of the research have been discussed and they have shed light on social policy which proposed to increase disables employment in Turkey.

Keywords: Disability, Disability Employment, Attitudes Toward Disables.

Türkiye’de Engelli İstihdamının Genel Görünümü: İşveren Gözüyle Engelli İstihdamını Artırma Konusunda Önerilen Politikalar
Nihal MAMATOĞLU
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015