Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015
     

Fatih YAŞLI

TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR ANTİ-KAPİTALİZM: NURETTİN TOPÇU

ÖZ. Bu çalışmada Türk muhafazakârlığının en önemli ideologlarından biri olan Nurettin Topçu’nun, modernite ve kapitalizm karşıtı fikirleri incelenmiş, bu fikirlerin motivasyon kaynağının ise Topçu’nun anti-komünizmi olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Topçu’ya göre kapitalizm, maddeci ve eşitsizlik yaratıcı karakteri nedeniyle komünizmi güçlendirmekte, onun “yaşam kaynağı”nı oluşturmaktadır. Dolayısıyla komünizmi ortadan kaldırmanın yolu, onun “yaşam kaynağı”nı, yani kapitalizmi ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Tam da bu nedenle Topçu kapitalist olmayan bir devlet, toplum ve ekonomi modeli geliştirmeye çalışmış, düşünsel mesaisini kapitalist ve komünist olmadığını iddia ettiği bir “üçüncü yol”un fikri altyapısını oluşturmaya harcamıştır. Çalışmada, Topçu’nun anti-kapitalizmi, anti-komünizmi ve alternatif devlet/toplum/ekonomi modeli üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Anti-Kapitalizm, Nurettin Topçu.

 

ABSTRACT. This study aims to analyse the anti-modernist and anti-capitalist ideas of one of the most prominent ideologues of Turkish conservatism, Nurettin Topçu and to show that the basic motive behind these ideas was his anti-communism mind set. He thinks that capitalism reinforces communism due to its materialist and anti-egalitarian character and functions as communism's 'life source'. This means that destroying communism is to destroy its 'life source', that is capitalism. Consequently Topçu tries to develop a non-capitalist model of economy, state and society and uses his intellectual capacity to create an ideological base for a normative theory patterning on non-capitalist and non-communist 'third-way'. In this context, this paper investigates Topçu's anti-capitalism, anti-communism and his alternative model for state/economy/society.

Keywords: Conservatism, Anti-Capitalism, Nurettin Topçu.

TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR ANTİ-KAPİTALİZM: NURETTİN TOPÇU
Fatih YAŞLI
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015