Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013
     

Kamuran REÇBER - Veysel AYHAN

Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri

ÖZ. 2011 tarihinde başlayan rejim karşıtı gösteriler, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü doğrudan etkilemiştir. Suriye’deki krizi bir iç mesele olarak tanımlayan Türkiye, iki taraf arasında doğrudan etnik, ekonomik, mezhep ve tarihsel bir ilişi kurmaktaydı. Suriye kendi içerisinde toplumsal düzeyde ayrışırken, bunun farklı şekillerde Türkiye’yi etkileyeceği öngörülmekteydi. Özellikle Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik yaptırımların Hatay ekonomisi üzerinde etkileri olabileceği ifade edilmekteydi. Bu kapsamda çalışmada, yaptırımların ve Suriye krizinin Hatay bölgesi üzerindeki etkileri ve krizden etkilenen kesimlerin talepleri irdelenecektir. Ayrıca, tarihsel olarak Hatay bölgesi ile Suriye arasında her zaman ticari ve toplumsal bir ilişki olduğunu da eklemek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-Suriye Krizi, Hatay Bölgesi, Hatay Ekonomisi.

EFFECTS OF CRISIS BETWEEN TURKEY AND SYRIA ON HATAY REGION

ABSTRACT. An anti-regime demonstration in Syria started on 2011 March deeply impacted upon the unity of the country. Ankara’s perception identifying domestic problems in Syria with Turkey’s economic and political instability stems from the historical, economical, ethnical, sectional similarities within the two countries. The drastic dissolution of Syria due to the internal war occurring in the country directly impacts the stability of Turkey in different ways. The economic sanctions on Syria affects Hatay’s economy dreadfully. In this context, the study evaluates how the effects of the sanctions on Syria impact Hatay region politically and economically and the demands of the people in Hatay dreadfully affected from this crisis . It needs to be noted that there has always been a commercial and social relationship between Hatay region and Syria in the history.

Keywords: Turkey And Syria Crisis, Hatay Region, Economy on Hatay.

Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri
Kamuran REÇBER - Veysel AYHAN
Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013