Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019
     

Murat İNAN

TWO DIMENSIONS OF INTERPERSONAL TOLERANCE: THEIR PREVALENCE AND ETIOLOGY IN WORLD CIVILIZATIONS

ABSTRACT. This research provides three additional insights into the concept of tolerance. First, it provides empirical insights to the previous research, distinguishing between two dimensions of tolerance; political tolerance and social tolerance. Second, it investigates the extent these two dimensions of tolerance prevail in different civilizations in the world. Third, it shows how etiology of tolerance differs across civilizations.  In short, this research shows that tolerance of national and religious groups differs from tolerance of social groups in both kind and degree and investigates to what extent the prevalence and etiology of these two dimensions of tolerance differ across civilizations. In this research time series evidence from subsequent rounds of the World Values Survey (WVS) for over seventy countries are analysed using Ordered Probit models.

Keywords: Political Tolerance, Social Tolerance, Democracy, World Civilizations, World Values Survey.

KİŞİLERARASI HOŞGÖRÜNÜN İKİ BOYUTU: DÜNYA MEDENİYETLERİNDEKİ YAYGINLIK VE NEDENBİLİMLERİ

ÖZ. Bu araştırma, hoşgörü kavramına üç yeni bakış açısı sunmaktadır. İlk olarak bu çalışma hoşgörünün siyasi hoşgörü ve sosyal hoşgörü olmak üzere iki boyutunu birbirinden ayrıştıran önceki çalışmalara deneysel bir kavrayış katmaktadır. İkinci olarak dünya medeniyetlerinde bu iki hoşgörü boyutunun yaygınlığını araştırmaktadır. Üçüncü olarak ise hoşgörü nedenbiliminin bu medeniyetler arasında nasıl farklılaştığını göstermektedir. Kısacası, bu araştırma ulusal ve dini gruplara yönelik hoşgörünün sosyal gruplara yönelik hoşgörüden hem tür hem de derece olarak farklı olduğunu göstermekte ve bu iki hoşgörü boyutunun yaygınlığının ve nedenbilimin medeniyetler arasında farklılık gösterdiğini savunmaktadır. Bu araştırmada yetmişin üzerinde ülkeden toplanan Dünya Değerler Anketi'nin sıralı anketlerinden elde edilen zaman serisi verileri Sıralı Probit modelleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Hoşgörü, Sosyal Hoşgörü, Demokrasi, Dünya Medeniyetleri, Dünya Değerler Araştırması.

TWO DIMENSIONS OF INTERPERSONAL TOLERANCE: THEIR PREVALENCE AND ETIOLOGY IN WORLD CIVILIZATIONS
Murat İNAN
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019