Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017
     

İlkim Tuğçe BİTER

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİ VE İSVEÇ ÖRNEĞİ

ÖZ. Feminizm, mevcut normlara tarihsel ve kurgusal olarak işlemiş erkek odaklı bakış açısını ve erkek baskınlığını kadınsı değerlerle ve kadın katılımıyla değiştirmeyi amaçlayan toplumsal bir harekettir. Uluslararası İlişkiler disiplininde postpozitivizmle birlikte öne çıkan feminist teori, erkek odaklı bakış açısının yoğun bir biçimde hissedildiği bu disiplini eleştirmiştir. Bu çalışmada, Uluslararası İlişkiler ve feminizm arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiyle birlikte, eril değerlerin domine ettiği siyaset sahnesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaları ve feminist dış politika vizyonu ile bir ilke imza atan İsveç, feminist Uluslararası İlişkiler çerçevesinde incelenecektir. İsveç’in feminist dış politika söylemi, mevcut çelişkilerine rağmen feminist uluslararası ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet, Feminist Dış Politika, İsveç.

FEMINIST FOREIGN POLICY DISCOURSE IN INTERNATIONAL RELATIONS AND THE SWEDISH CASE

ABSTRACT. Feminism is a social movement that aims at changing the male-dominant viewpoint and male dominance that has historically and fictitiously been applied to existing norms with feminine values and women's participation. Feminist theory, which is prominent with international relations discipline with postpositivism, critize the discipline which be perceived intensively to male - oriented perspective. In this study, Sweden, which throw firsts respective vision of feminist foreign policy and evaluation of relations between international relations and feminism, dominated by man - oriented values in the arena of politics, intented to ensure gender equality policies, will be examined in the frame of feminist International Relations. Despite its inherent contradictions, Sweden's foreign policy feminist discourse is considered as a positive development from the perspective of feminist International Relations.

Keywords: Feminism, International Relations, Gender, Feminist Foreign Policy, Sweden.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİ VE İSVEÇ ÖRNEĞİ
İlkim Tuğçe BİTER
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017