Cilt 8, Sayı 3, Ekim 2016
     

Hussain HAJJ

THE SYRIAN MUSICIANS IN ISTANBUL: THE RELATIONSHIP BETWEEN REPERTOIRE AND STAGE

ABSTRACT. This article aims to present some notes and findings about the fieldwork that I conducted in Istanbul with Syrian musicians in 2015. The main questions of the research were the identity of the Syrian musicians and the status of Syrian music and musicians in Istanbul. In this article I will first present some details about the musical institutions in Syria and the problems related to “being a musician” and studying music in the era of Al-Baath party ruling. I will add some notes about the Kurdish musicians in Syria. The second section is about Syrian musicians in Istanbul. I will discuss how far they can communicate among each other and with musicians from Turkey, and what are the messages that they try to spread through their music. For this aim, I analyze some musical activities that took place in Istanbul, such as the concerts of the Syrian community, as well as the relationship with the Turkish music of the Syrian alternative media in Turkey. Then, I discuss whether Turkey is seen as a temporary or permanent station by Syrian musicians. Lastly, I will analyze two musical activities and their repertoire that took place in two different stages to show the diversity of Syrian community in Istanbul.

Keywords: Syrian refugees, ethnomusicology, musicians, cultural diversity, Istanbul.

ÖZ. Bu makale, 2015 yılında İstanbul’da Suriyeli müzisyenler üzerine yaptığım saha çalışmasının bulgularını sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın ana soruları İstanbul’daki Suriyeli müzisyenlerin kimliği ve toplumsal konumu ile Suriye müziğinin konumudur. Bu makalede önce Suriye’deki müzik kurumlarından bahsedecek ve Baas partisi döneminde müzik eğitimi almak ve “müzisyen olmak” konusundaki zorlukları ele alacağım. Suriye’deki Kürt müzisyenlere dair bazı notlar da ekleyeceğim. İkinci kısım İstanbul’daki Suriyeli müzisyenlerle ilgili olacak. Kendi aralarında ve Türk müzisyenlerle ne derece iletişim kurabildikleri ve müzik aracılığıyla ne tür mesajlar iletmek istediklerini tartışacağım. Bu amaçla, Suriyeli müzisyenlerin İstanbul’da gerçekleştirdiği bazı müzik etkinliklerini ve Türkiye’deki alternatif Suriye medyasının Türk müziğiyle kurduğu ilişkiyi inceleyeceğim. Daha sonra, bu müzisyenlerin gözünde Türkiye’nin geçici bir durak mı yoksa kalıcı bir yerleşim yeri olarak mı görüldüğünü ele alacağım. Son olarak, İstanbul’da Suriyeli topluluğun çeşitliliğini göstermek üzere iki farklı sahnede gerçekleşmiş iki müzik etkinliğini ve repertuarlarını inceleyeceğim.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteciler, Etnomüzikoloji, Müzisyenler, Kültürel Çeşitlilik, İstanbul.

THE SYRIAN MUSICIANS IN ISTANBUL: THE RELATIONSHIP BETWEEN REPERTOIRE AND STAGE
Hussain HAJJ
Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 3, Ekim 2016