Özel Sayı, Aralık 2019
     

Melek HALİFEOĞLU

HANGİ HEGEMONYA PROJESİ? ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN SERMAYE BİRİKİMİYLE İMTİHANI

ÖZ. Bu çalışma, Bob Jessop’ın iki uluslu hegemonik proje kavramı üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının uygulamalarını incelemektedir. Bu bağlamda çalışma, 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal ekonomi politikalarını, yeni sağ devlet anlayışını ve iki uluslu hegemonya projesini AKP iktidari çerçevesinde açıklamaya çalışmaktadır. AKP iktidarı, sırasıyla, 2002-2010 arası iki uluslu hegemonik projenin oluşumu, 2010-2013 arası iki uluslu hegemonik projenin çözülüşü, 2013 sonrası yeni bir devlet biçimine geçiş olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İki Uluslu Hegemonik Proje, Tek Uluslu Hegemonik Proje, AKP, İktidar Bloğu, Bağımlı Sınıflar, Neoliberalizm.

WHICH HEGEMONY PROJECT? THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND THE CHALLENGES OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY

ABSTRACT. This work analyzes the practices of the Justice and Development Party (AKP) governments with a special reference to Bob Jessop’s concept of two-nations hegemonic project. In this context, this work tries to explain the New Right’s understanding of state and the neoliberal economic policies that have been put into practice since the 1980s, and the two nations hegemonic project of the AKP rule.  The AKP rule is classified into three periods: a) the formation of two-nations hegemonic project between 2002-2010; b) the dissolvement of two-nations hegemonic project between 2010-2013; c) the transition to a new form of state in the post-2013 era.

Keywords: Two-nations Hegemonic Project, One-Nation Hegemonic Project, AKP, Power Bloc, Dependent Classes, Neoliberalism.

HANGİ HEGEMONYA PROJESİ? ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN SERMAYE BİRİKİMİYLE İMTİHANI
Melek HALİFEOĞLU
Alternatif Politika, Özel Sayı, Aralık 2019