Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Yavuz ÇOBANOĞLU: Fethullah Gülen’de Batı Algısı: Bir ‘İyi’, ‘Kötü’ Ve ‘Çirkin’ Hikâyesi

ÖZ. Türkiye’deki aydınların Batı’yı “nasıl algıladıkları” sorusunun yanıtı, aslında hem bir düşünsel mücadele tarihini, hem de kadim bir problemi içerisinde barındırır. Doğu ile Batı arasında sıkışmışlık, bu sıkışıklığın pratik çözümü olarak sentezcilik, bilim ve teknolojide geri kalmış olmanın tetiklediği sürekli bir hesaplaşma ve düşmanlık hâli bu kadim...

Koray TÜTÜNCÜ & Fatma TÜTÜNCÜ: Feminist Kuramların Kimlik Krizine Karşı Jean- Jacques Rousseau’nun Eşitlikçi Ve Demokratik Mirasını Yeniden Düşünmek

ABSTRACT. In analyzing the feminist scholarship on the Western political thought tradition in general and feminist appropriation of the canons of political philosopher Jean Jacques Rousseau in particular, this article aims to highlight and reassess the current identity crisis in feminist theory arising from the everlasting dispute over its subject, namely the category of ‘woman,` and multiplicity of the subject positions of the ‘woman&...

Faruk ATAAY & Ceren KALFA: Küreselleşme, Neoliberalizm Ve Demokrasi

ÖZ. Küreselleşme sürecinde demokratikleşme açısından paradoksal gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bir yandan siyasal iktidarın serbest seçimlerle belirlendiği liberal demokratik rejim genel kabul gören alternatifsiz bir siyasal model olarak her geçen gün daha da yaygınlaşırken, diğer yandan yurttaşlık hakları, çoğulculuk ve katılımcılık gibi demokratik ilkeler açısından önemli kısıtlılıklar gündeme geti...

Rasim Özgür DÖNMEZ: Kürt Milliyetçi Kimliğinin Kürt Popüler Müziği Sözleri Üzerinden Kurulumu

ABSTRACT. This paper analyses how Kurdish ethno-nationalism and nationalist identity have been predominantly promoted through the lyrics of popular Kurdish music, with performance, sounds and rhythms as strong support for lyrical narratives depicting Kurdish nationalism. The analysis of the lyrics is to evaluate the subject from a political science perspective, which limited the author’s methodological analysis of sounds, rhythms and perfor...

Ahmet ÖZALP: Hayek’in Epistemolojisi Ve Politik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZ. Hayek, söylemini kurucu rasyonalizme karşı oluşturmuştur. Ama Hayek, bir anti-rasyonalist değildir. Hayekçi epistemoloji, kurucu rasyonalizmi eleştirerek evrimci rasyonalizme ilgi duymaktadır. Hayek, evrimci rasyonalizm ve yapılandırmacı rasyonalizm olmak üzere iki tür rasyonalizmden söz etmektedir. Evrimci rasyonalizm, kendiliğinden gelişen kurumların ve geleneklerin yorumlanmasına dayalıdır. Fransa’da oluşan ve Fransız geleneği olar...

Ayşe KAYA: SSCB Sonrası Coğrafyada Ulus İnşa Süreci: Kazakistan Örneği

ÖZ. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin dağılması hem dünya siyasi tarihi hem de Avrasya siyasi coğrafyası bakımından yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. Dağılan SSCB’nin olduğu coğrafyada “bir zamanlar merkezi olarak Moskova’dan yönetilmekte olan geniş sahada birdenbire, bazıları modern dönemde hiçbir zaman uluslararası politikanın bağımsız aktörü olmamış, on...

Funda GENÇOĞLU ONBAŞI & Aybars YANIK: Türkiye’deki Yeni Anayasadan Beklentiler: Liberalizmin Demokratikleşmesi Ya Da Demokrasinin Liberalleşmesi

ÖZ. Bu çalışma Türkiye’de yeni anayasa tartışmalarının ana temalarını, bu tartışmaların hangi sorular ve meseleler etrafında döndüğünü incelemektedir. Bunu yaparken de ülke yazılı basınında farklı ideolojik ve politik duruşları, eğilimleri temsil eden gazeteler örneklem olarak alınmaktadır. Yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç, mevcut anayasanın eksiklikleri ve yeni bir anayasadan beklentiler...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön