Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


ŞİRİN DİLLİ: TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI-I

Between Old Dependencies and New Independencies. What Can a Gendered Approach Can Offer to Politics?
Many works from Social Sciences have shown how gender deal with politics and power (de Beauvoir 1971: 301; Deleuze and Guattari 1983; Molyneux 1985b; Flax 1990; Caroll and Dodson 1991; Foucault 1993; Butler 1999: 59-62; Butler 2008; Foucault 2011….). Some alert us on the effect of hegemonic masculinity and how women have succeeded in gaining power in some field and not in some ot...

Orkunt CANYAS: CHP’nin Sosyal Demokrasi Serüveni

ÖZ. Sosyal demokrasi düşüncesi, Batı Avrupa’da özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Savaş sonrasında yüksek bir istihdam düzeyi sağlandığı gibi ücretler yükselmiş, çalışma koşulları iyileştirilmiş, sosyal güvenlik uygulamaları genişlemiş ve sosyal demokrasinin önemli bir bileşeni olarak “Refah Devleti” kavramı gündeme gelmiş...

Roy JREIJIRY: Women In The Lebanese Daily Newspapers Cartoons

ABSTRACT. Many thousands of people demonstrated on March 8, 2014 demanding the promulgation of the law to protect women from domestic violence. It was the biggest feminist manifestation in the history of Lebanon and which started after a number of cases largely covered by the media of women killed or beaten by their husbands. In this context we have decided to observe how the daily press reflected the emergence of the feminist movement and what pl...

Canan Aslan AKMAN: Politics Of Gender In The Recent Democratic Transitions In The Middle East And North Africa

ABSTRACT. The weakness of a direct causality between democratic transitions and women-friendly outcomes remains a major finding of research on the gendered impacts of transition processes. In the recent Arab uprisings leading to regime changes in the Middle East and North Africa (MENA), women’s mobilization was a significant aspect of the regime changes. By contextualizing the gender dynamics and the outcomes of the democratic transitions in Tunusia, Egypt, Morrocco and...

Merve İrem YAPICI: Annales Okulu’nun Siyasi Tarih Disiplinine Etkileri: Türkiye Örneği

ÖZ. 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan tarihi bilimselleştirme çabaları, olaylara ve bu olayları gerçekleştiren kişilere odaklanmış, 1920’lere kadar anlatısal tarih anlayışını “bilimsel” olarak dayatmıştı. 1929 yılında kurulan Annales Okulu, kendinden önceki bu tarihi bilimselleştirme çabalarına karşı çıkarak, olay odaklı anlatı tarihine karşı sorun odaklı tarih anlayışını benimsemiş, bir tarihsel aktör...

Aylın Dikmen ÖZARSLAN: Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler

ÖZ. Hemşirelik geleneksel bir kadın mesleği olarak kabul edilmekte, bakım, kadının annelik görevlerinin doğal bir uzantısı olarak görülmektedir. Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nigthingale, hemşireliğin bir meslek değil, kadının doğal görevi olduğunda ısrar etmiştir. Hemşirelerin hemen her zaman ve her yerde kadin olması ve mesleğin bu cinsiyetlendirilmiş yapısı erkekleri hemşirelikten uzak tutmaktadır. ...

Barış ERDOGAN – Esra KÖTEN: “As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler

ÖZ. Çeşitli cinsel yönelimler sosyal dışlanmaya, sosyal dışlanma ise dolaylı olarak intihara neden olabilmektedir. LGBT gençlerin dünya genelinde ve Türkiye’de sosyal dışlanmaya maruz kalma ve intihar davranışında bulunma oranlarının yüksekliğine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. LGBT gençler ailede, okulda, işte ve genel olarak kamusal alanın bütün&uum...

Alper Y. DEDE: The Rise Of The IS (Islamic State) In Syria And Iraq After The Arab Spring

ABSTRACT. The Arab Spring is a social movement triggered by a complex set of social, political and economic factors. Despite the initial success of the Arab Spring in ousting some of the bureaucraticauthoritarian status-quo oriented regimes, mass mobilization of people could not oust all dictatorships and introduce meaningful reforms toward more democratization in the region. Worse, the mass protests that started as part of the Arab Spring later d...

Fazilet Ahu ÖZMEN: Gustave Le Bon Ve Sigmund Freud'ün Işığında Kitle Psikolojisi Ve Gezi Hareketi'nin Psikolojisi

ÖZ. Kitle psikolojisi olarak tanımlanan, kitlelerin sosyal ve psikolojik davranıs ve tutum özellikleri, 19. yüzyılda, özellikle ünlü Fransız sosyal bilimci Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, Alman psikolojisi ekolünün öncülerinden Sigmund Freud ve ngiliz psikolog William Mc Dougall tarafından incelemis ve analiz edilmistir. Bu yazarlar, toplumsal bir olay çerçevesinde cereyan eden kitle ...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön